HomeKS Bibliothek › Artikel

Bouwen op fundament: een waarderend-onderzoekend perspectief op leren en veranderen

von: luc 111968831427 Luc Verheijen - ; Quelle: WisselWERK 7.4, december 2010, p. 26-30   31-12-2010