HomeKS Bibliothek › Artikel

Ontwikkeling van leren in organisaties: Van conditioneren naar samen construeren