joseph kessels - handboek human resource development
HomeBuchladen › Buch

Handboek human resource development: organiseren van het leren

von: Joseph Kessels, Rob Poell (red) - ; Herausgeber: Bohn Stafleu van Loghum / Springer   09-03-2011