schaap

Effecten van het werken vanuit sterktes #2: Flexbureaus en het fokschaap


Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar de effecten van een reeks talentenworkshops die we gaven bij twee organisaties. In deze blogreeks beschrijven we deze week de aanloop van het onderzoek, resultaten uit het onderzoek, inzichten naar aanleiding van het geven van de workshops, en over hoe we nu verder gaan.

 

Woensdagmiddag, in een klaslokaal van een basisschool. Aan de muur kleurrijke kindertekeningen en het ‘sexy fokschaap’: een ezelsbruggetje om te spellen. Leerkrachten zijn in kleine groepjes druk in gesprek over hun sterke punten. De avond erna worden we hartelijk ontvangen met een broodje warme kip op één van de vestigingen van een uitzendorganisatie. Tussen de flexbureaus zetten we een flip-over op en niet veel later komt ook hier het gesprek over talenten en sterke punten op gang.
 

Waar zou jij het effect willen meten?

Twee organisaties deden mee aan het onderzoek naar de effecten van sterke punten interventies van Tilburg University. Een stichting van vijf basscholen en een grote uitzendorganisatie. Hoewel beide organisaties meededen met hetzelfde onderzoek, maakten we er met hen twee verschillende eigen trajecten van. We vroegen naar welke aspecten zij nieuwsgierig waren waar de sterke punten interventie effect op zou kunnen hebben. Zo dachten ze mee over wat in de vragenlijsten terug moest komen en trokken we al in de ontwerpfase van het onderzoek nauw op met onze opdrachtgevers. Bij de uitzendorganisatie werden bijvoorbeeld de prestaties van medewerkers meegenomen. En de leerkrachten kregen onder andere vragen voorgelegd over de ondersteuning van hun leidinggevenden.
 

Twee organisaties, twee ontwerpen

Een kort traject van twee workshops, dat was het uitgangspunt. Steeds keken we: wat is hier nodig? En: hoe maken we het bijzonder? De workshops voor de uitzendorganisatie werden uitgebreid met ondersteuning voor de leidinggevenden en HR medewerkers. De hele organisatie werd betrokken bij het sterke punten denken. Bijzonder, want we krijgen niet vaak de kans om als begeleider of adviseur met iedereen in een organisatie te werken. Ook bijzonder; de leerkrachten op de basisscholen kregen naast de workshops het werkboek ‘Aan de slag met Job craften’ cadeau zodat zij hier zelf in door konden werken.
 

Eerst ontdekken

Tijdens de eerste workshop gingen we aan de slag met het leren kennen van eigen talenten en sterke punten. Deelnemers gingen in gesprek over de talentscan die ze ter voorbereiding hadden gedaan. Dat leverde verdiept inzicht in eigen kwaliteiten op. Maar er gebeurde ook iets waardevols tússen mensen die in gesprek gingen over hun talenten; je praat met een collega over talent, iets wat niet dagelijks gebeurt. We weten inmiddels uit onderzoek dat het identificeren van talent alleen al een boost kan geven aan welbevinden en productiviteit. We weten ook dat deze boost duurzamer is wanneer je wordt uitgedaagd je talenten productief te maken. Spannend! Want dat vraagt om experimenteren in de praktijk.
 

Klein experiment, grote impact

Eén deelnemer ging oefenen met het anders inzetten van zijn sterke punt doelgerichtheid, door in een gesprek vooraf zijn doelen te delen met zijn klant in plaats van deze voor zichzelf te houden. Een ander vertelde over een experiment om haar verantwoordelijkheid anders in te zetten. Door in plaats van direct te gaan doen, de dingen die ze zag eerst te benoemen. Kenmerkend was dat we iedereen uitnodigde om niet te groot te denken, maar juist experimenten aan te gaan die klein zijn en waarbij de eerste stap een haalbare is.
 

Matchen van sterke punten en werk

In de tweede workshop, een paar weken later, reflecteerden we op de experimenten. Wat is er gelukt, wat werkte, wat deed je daarin? Op deze manier ondersteunen we deelnemers om niet alleen te kijken naar resultaat ('heb ik gerealiseerd wat ik voor ogen had') maar ook naar wat er voor zorgde dat iets lukte. Of waar je tevreden over bent, ook als het resultaat zoals je dat voor ogen had niet is bereikt. Een krachtige start van de tweede sessie én een mooie aanzet voor het verder aan de slag gaan.

 

Job craften was de kapstok, met behulp van een aantal praktische oefeningen uit het boek Aan de Slag met Job Craften gingen mensen aan de slag met het matchen van hun sterke punten, en hun werk. Die analyse vormde de basis voor een volgende ronde experimenteren. Zo was er een deelnemer die binnen haar administratieve taken ook graag haar talenten voor harmonie wilde gebruiken. Haar voornemen om relationeel te craften door met meer collega’s in één ruimte die taken tegelijkertijd te doen, gaf gelijk energie.

 

 

In de volgende blog schrijven we over de resultaten van het onderzoek naar de effecten van workshops over het inzetten van sterke punten.