HomeKS Library › article

Opleiden en leren in een kenniseconomie: vormgeven aan een corporate curriculum.

By: Joseph Kessels, IMG 0408 111959659067 Paul Keursten - ; Source: In: J.W.M. Kessels & R. Poell (red.): HRD Handboek. Samson. Alphen ad Rijn.   02-19-2001