Schermafbeelding 2013 10 28 om 11.00.00

Leergang Participatiekunde met Katrien Massa


Op dinsdag 11 maart 2014 start de 5de editie van het Leertraject Participatiekunde onder begeleiding van onze collega Katrien Massa.


Participatie is meer dan inspraak: het gaat er om ruimte te maken voor engagement in organisaties en samenleving. Dit leertraject focust op professionalisering in het domein van de participatiekunde. Je versterkt jezelf in het opzetten, vormgeven en begeleiden van participatieve projecten. Je krijgt inzicht in wat interactieve en participatieve processen kunnen betekenen en in welke opzichten ze allemaal kunnen bijdragen, maatschappelijk en in organisaties. Adequaat communiceren en telkens op je eigen functioneren reflecteren dienen als rode draad in dit leertraject, dat zich opbouwt rond het verloop van een participatief project. Je leert snel en praktijkgericht door een optimale mix van inhoudelijke input en ervaringsgericht werken in reële cases.

Meer informatie