Wie we zijn

Kessels & Smit, The Learning Company, is een hecht netwerk van 50 professionals met een passie voor leren en ontwikkeling. Vanuit onze werkplekken in Nederland, Belgie, Zuid-Afrika en Duitsland werken we aan individuele, organisatie- en maatschappelijke vraagstukken. We streven naar oplossingen die bijdragen aan individuele groei, duurzame organisatie-ontwikkeling, kennisproductiviteit, vernieuwing en verandering.

 

We noemen onszelf The Learning Company (lerend gezelschap) omdat

  • leren de kern is van wat we doen – zonder leren is er geen groei, verbetering of innovatie. Onze focus is daarom het stimuleren en faciliteren van krachtige leerprocessen.
  • we graag goed gezelschap willen zijn: we werken samen met collega’s, opdrachtgevers, onderzoekers en betrokkenen in ontwikkelprocessen. Het is onze overtuiging dat je in samenwerking komt tot de beste oplossingen.
  • we onze eigen benaderingen en organisatie blijven vernieuwen. Onze werkomgeving is ons ‘laboratorium’, waar we experimenteren en antwoorden vinden voor de leer- en ontwikkelvraagstukken die horen bij een kennisintensieve organisatie.

 

    Thema's en opdrachtgevers

    We werken met de overheid, de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven aan vraagstukken rond opleiden, leren, kennisproductiviteit en vernieuwing. Van een sterke opleidingskundige oriëntatie uit de beginjaren van onze adviespraktijk heeft onze focus zich in de loop van de tijd verbreed naar strategische keuzes betreffende de richting en inrichting van organisaties. Daarbij zetten we we ons steeds vaker in voor de ontwikkeling van verantwoordelijk leiderschap, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemerschap. Voor ons horen die onderwerpen als vanzelfsprekend bij elkaar.