HomeKS Bibliothek › Artikel

Organiseren en leren voor duurzame ontwikkeling: de rol van de autonome professional

von: IMG 0408 111959659067 Paul Keursten - ; Quelle: Leren in Organisaties, december 2008, p. 14-19   22-12-2008