HomeKS Library › article

Organiseren en leren voor duurzame ontwikkeling: de rol van de autonome professional

By: IMG 0408 111959659067 Paul Keursten - ; Source: Leren in Organisaties, december 2008, p. 14-19   12-22-2008