sterkepuntenonderzoek

Effecten van het werken vanuit sterktes #1: Leuk.. maar werkt het ook?


Als adviseur en begeleider werken we al een tijd met het thema talent en sterke punten. We zien enthousiasme bij klanten met wie we werken en bij deelnemers van workshops die we geven over dit onderwerp. Maar wat is nou écht het effect van een interventie, zoals een workshop of een leertraject, waar sterke punten het vertrekpunt zijn? Samen met Marianne van Woerkom en Christina Meyers van de Tilburg University deden we tijdens de zomer van 2014 een oproep aan organisaties om mee te doen aan een onderzoek naar deze vraag. Nu, een jaar later, weten we meer over de effecten van de reeks talentenworkshops die we gaven bij twee organisaties. In deze blogreeks beschrijven we de komende week de aanloop van het onderzoek, resultaten uit het onderzoek, inzichten naar aanleiding van het geven van de workshops, en over hoe we nu verder gaan.

 

Waarom we begonnen met dit onderzoeksproject

De workshop is net afgelopen en we staan na te praten met een paar deelnemers. We hebben een ochtend gewerkt rondom sterke punten en talent, en de deelnemers hebben allemaal experimenten bedacht om hun sterke punten vaker in hun werk in te zetten. De twee deelnemers met wie we napraten zijn enthousiast. Ze vertellen hoe inspirerend ze het vinden om eens niet te kijken naar wat ze niet goed kunnen, maar in plaats daarvan naar talenten en waar iets al wel lukt. En hoe interessant én lastig ze het vinden om hun talenten ook in hun werk meer in te zetten.
 
Met een voldaan gevoel stappen we in de auto. We hebben het idee dat we mensen deze ochtend hebben aangezet om na te denken over hun talenten en hoe ze die meer kunnen inzetten. Het ondersteunen van mensen bij het creëren van ruimte in hun werk voor hun sterke punten is wat ons werk zo leuk maakt! Maar werkt het ook? 

 

Sterke punten benadering onder de loep

Dit positieve gevoel ervaren we niet voor de eerste keer. Telkens als we werken met het talentperspectief in een coaching, workshop of bijeenkomst denken we veel mooie gevolgen te zien. Zoals meer energie, meer zelfvertrouwen en concrete handvatten om dingen in het werk anders aan te pakken. Maar hoe zit het eigenlijk met die gevolgen en in hoeverre kleurt ons enthousiasme over dit perspectief onze waarneming? We zijn benieuwd hoe het precies zit. Is bijvoorbeeld het kennen van je sterke punten voldoende om meer energie te ervaren, of gaat het bijvoorbeeld ook om het toepassen en gebruiken van je talenten?
 

Steeds meer interventies

Het 'talent denken' wordt steeds groter in Nederland. Vanuit de positieve psychologie is er toenemende aandacht voor wat werkt en zijn individuele talenten en kwaliteiten steeds vaker het vertrekpunt voor persoonlijke ontwikkeling. In toenemende mate steken coaches, adviseurs en begeleiders van ontwikkel- en veranderprocessen hun ondersteuning in vanuit het sterke punten denken. Deze interventies kunnen variëren van persoonlijke coaching op talenten van een individu tot workshops met een team waarin iedereen met zijn of haar persoonlijke talenten in teamverband aan de slag gaat.
 

Het is belangrijk om te weten hóe het werkt

In Nederland is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van zogenaamde ‘sterke punten interventies’. Daarom besloten we om samen met Tilburg University onderzoek te doen naar de effecten hiervan. Om zo eindelijk te toetsen óf er iets gebeurt bij mensen als zij werken met het sterke punten. En wat dat dan is. Om te weten te komen waar ons geloof op gestoeld is. We onderzochten de hypothese dat, op het moment dat je mensen een manier aanreikt om hun sterke punten te ontdekken en in te zetten, dit een positief effect heeft op hun welbevinden, prestaties en op hun persoonlijke ontwikkelbehoefte en acties. Veel mensen geloven dat het werkt. Wij wilden weten óf…en hóe het dan werkt.

 

In de komende dagen zullen we in blogs de resultaten uit het onderzoek bespreken, inzichten delen naar aanleiding van het geven van de workshops, en vertellen over hoe we nu verder gaan.