joe cleary NJGXQVfsfZo unsplash 111904447430

Sinds 2008 voert het Sociaal en Cultureel Planbureau het Continu Onderzoek Burgerperspectieven uit. Dit heeft tot doel telkens een beeld te geven van de veranderingen en constanten in de persoonlijke, politieke en maatschappelijke opvattingen in Nederland. Ieder kwartaal wordt een stand van zaken-rapportage gepubliceerd, deze komt altijd tot stand op basis van een combinatie van onderzoeksmethoden. 

 

Onze collega's Saskia Tjepkema, Joeri Kabalt, Martijn van Ooijen en Luc Verheijen verzorgden voor deze editie twaalf online groepsinterviews met uiteenlopende mensen uit het land. De centrale vraag: waar hopen zij in deze coronatijden op als het gaat om de toekomst van het land? De groepsinterviews zijn specifiek gericht op de wensen van Nederlanders voor maatschappelijke verandering in de nabije toekomst – zodra het dagelijks leven niet meer in het teken staat van de coronacrisis. Willen mensen eigenlijk wel maatschappelijke verandering? En zo ja, op welke thema’s? En wie is er volgens hen aan zet om die verandering te realiseren?

 

Meer lezen?

- Lees het hele SCP Rapport hier

- De bijlage (uitgebreid bron-rapport) van Kessels & Smit: Nederland na Corona