veilighei 111972114642

Veilig werken


Versterken van cultuur en leiderschap

Veiligheid in het werk is, letterlijk, van levensbelang. En dat belang is helaas niet vanzelfsprekend, gezien het grote aantal ongevallen dat zich nog steeds jaarlijks in werksituaties voordoet. De vooruitgang die in de afgelopen decennia is geboekt op dit terrein, lijkt te stagneren.

 

Veiligheidscultuur en veiligheidsleiderschap

De focus op techniek en regels heeft zijn vruchten afgeworpen; in de afgelopen decennia is het aantal ongevallen al sterk gedaald. Maar een volgende stap is nodig. De winst die nog te boeken is, ligt vooral in het versterken van veiligheidscultuur en veiligheidsleiderschap. In de afgelopen jaren hebben we in veel projecten een aanpak ontwikkeld die deze aspecten centraal stelt.

Erik Deen
Arne Gillert
Peter Beschuyt
Annelies Wybo
Martijn van Ooijen
Harold Marsman

Dieses Thema ist oft relevant für Kundenfragen
über Innovation & Wandel

Lesen Sie mehr darüber, was wir in diesem Bereich tun