Etchica Voorn watisjouwidee.nl

Wat verdient aandacht in de fase ‘na corona’?


Rond deze vraag begeleiden we in opdracht van de Rijksoverheid momenteel dialogen met burgers, middenveld en wetenschappers. We praten over wat er straks herstel verdient en waar kansen voor vernieuwing liggen. Daar komen goede ideeën uit, die inspiratie geven. Bovendien werken de gesprekken op zich al verbindend en energiegevend.

Meer weten? Of zelf meepraten? Kijk op de mooie site die Bex*communicatie maakte!

www.watisjouwidee.nl